Επικοινωνια

E.M.I. HOUSE

από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο: :

2310 786520, 2310 786478

MHTE: 0938K13000836700

Δορυφορικές συντεταγμένες για GPS:
40 18’81.91” Β         23 78’43.95” Ε

Πολιτική του E.M.I. HOUSE

Η κράτηση επιβεβαιώνεται με την προκαταβολή του 30% του συνολικού κόστους διαμονής.

Σε περίπτωση ακύρωσης της επιβεβαιωμένης κράτησης μέχρι και 40 μέρες πριν την άφιξή σας η προκαταβολή επιστρέφεται στο ακέραιο. Τυχών έξοδα συναλλαγής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Εάν η ακύρωση της κράτησης γίνει σε λιγότερο από 40 μέρες πριν την επιβεβαιωμένη άφιξή σας η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά τη διάρκεια της διαμονής,  ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το 100% του κόστους της συμφωνηθείσας διαμονής.

Ώρα αναχώρησης: 12:00   –   Ώρα άφιξης: 15:00